Predstavnici Bosne i Hercegovine na Szechényi István Univerzitetu u Győru

Kao predstavnici Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem međunarodnom Zimskom seminaru koji se održao od 23. do 27. februara u Győru (Mađarska) učestvovali su Maja Mirković i Jasmin Hasanović, na temu: Država i civilno društvo u Srednjoj i Istočnoj Europi.


Foto: Jasmin Hasanović i Maja Mirković
Foto: Jasmin Hasanović i Maja Mirković

Kao predstavnici Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem međunarodnom Zimskom seminaru koji se održao od 23. do 27. februara u Győru (Mađarska) učestvovali su Maja Mirković i Jasmin Hasanović, na temu „Država i civilno društvo u Srednjoj i Istočnoj Europi“.

Međunarodna zimski seminar organiziran je od strane Fakulteta za pravne i političke nauke Szechényi István Univerziteta u Győru u Mađarskoj. Naši predstavnici aktivno su uzeli učešće na ovom seminaru, kako u raspravama, tako i predstavljajući izazove i probleme civilnog društva u Bosni i Hercegovini, te sa kojim se problemima ono suočava. Poseban akcenat stavljen je na problematičan politički sistem u Bosni i Hercegovini, rezultiran Daytonskim mirovnim sporazumom, te niz prepreka koji on podrazumjeva, s posebnim osvrtom na ljudska prava i slobode.

Na seminaru su učestvovali diplomci i doktoranti, kao i mladi istraživači iz oblasti pravnih, ekonomskih, socijalnih ili međunarodnih studija iz cijele Europe.

Zadnji dan seminara, predstavnici BiH su uzeli učešće i u radionici prezentirajući svoje radove, gdje je Maja Mirković, inače studentica dva master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na katedri za krivično pravo i državno i međunarodno javno pravom izlagala na temu „Civilno društvo i tranzicijska pravda: Politika sjećanja u službi međunarodne prave“, dok je Jasmin Hasanović, student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku za međunarodne odnose i diplomatiju, izlagao na temu „Od civilnog društva ka ohlokratiji“.

(STUDOMAT.ba)