Prednacrt zakona o visokom obrazovanju u KS izazvao mnogo polemike: Šta kažu studenti, a šta struka?

Dosta polemika izazvao je tekst Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju koji je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KSa objavilo prošle sedmice.


210913054.9 xl
Foto: Klix

Prema riječima struke, cilj ovog zakona je da dovede do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, omogućavajući sektoru da postane dio Evropskog prostora visokog obrazovanja. Ponovo su negodovali studenti, burno reagujući na postojeći Prednacrt.

Nakon objavljenog Prednacrta zakona o visokom obrazovanju, predstavnici Studentskog parlamenta UNSA, uputili su oprečan stav. Situacija u vezi sa zakonom, kažu, slična je onoj od prošle godine. Tačka koja studentima posebno smeta jeste što je ovaj Prednacrt objavljen baš u vrijeme ispitnih rokova.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ono što je bio najveći problem prošle godine, to je problem i ove godine. Naime, prošle godine je cjelokupna Akademska zajednica učestvovala u samoj toj borbi za obaranje, odnosno za nedonošenje zakona. Ako se prisjetimo, profesori sa UNSA su imali jedno saopćenje koje je reklo da je namjera da se izjednače privatni fakulteti sa UNSA, navodi predsjednik Studentskog parlamenta Faruk Dević.

Sa druge strane, nadležni navode razloge zašto je potreban novi zakon i koje su mane postojećeg.

– Postojeći zakon koji imamo ne prepoznaje u svim segmentima UNSA kao integrisani, a integrisan je po tom zakonu. Dakle, ono što je važno sada je da je donošenje novog zakona, pored ostalog, potrebo i da integrisani UNSA onako kako on zaista jeste, ističe rektor UNSA Rifat Škrijelj.

Rektor smatra je da je postojeći zakon na neki način porobio Univerzitet u Sarajevu i postao njegov ograničavajući faktor.

Predloženi prednacrt koji sada nakon ovih konsultacija treba da ide na Skupštinu, i tek da postane nacrt, kod nas je postala praksa da napadamo prednacrt da nacrt ne bi bio usvojen i kako nikako o njemu ne bi vodili javnu raspravu, kazao je.

A za studente je ovaj zakon daleko od svega onoga što su očekivali.

I dok se raspravlja o argumentima za i protiv novog Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju, bh. studenti, u većini razmišljaju samo o jednom: kako napustiti ovu zemlju i školovanje nastaviti negdje gdje su ove stvari davno uređene, prenosi O Kanal.