Istraživanje: Ova vrsta muzike vam pomaže da brže pamtite

Istraživanja pokazuju da muzika, brzinom od 60 otkucaja u minuti, aktivira lijevu i desnu hemisferu mozga.


Foto: Envato
Foto: Envato

Platon je tvrdio da je muzika efikasnije sredstvo za obrazovanje od bilo kojeg drugog. Da bi ih lakše zapamtili, stari Grci su pjevali svoje drame. Savremena istraživanja pokazuju da je uticaj muzike snažan, te da neke vrste muzike aktiviraju lijevu i desnu hemisferu mozga, što maksimizira učenje i pamćenje.

Istraživanja pokazuju da muzika, brzinom od 60 otkucaja u minuti, aktivira lijevu i desnu hemisferu mozga. Njihova istovremena aktivacija povećava maksimalno učenje i zadržavanje informacija. Ističe se da se slušanjem ove muzike potencijal za učenje može povećati najmanje pet puta. Također, aktivnosti koje zahvataju obje hemisfere u isto vrijeme, poput sviranja nekog instrumenta ili pjevanja, omogućavaju mozgu da bolje obrađuje informacije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Muzika od 60 otkucaja u minuti je barokna muzika iz 17. i 18. vijeka, čije se slušanje smatra idealnom za stimulisanje pamćenja. Takođe može povećati nivo pažnje, produžiti vrijeme usmjereno na učenje i povećati vještine razmišljanja. Neki od najpopularnijih kompozitora ovog doba su Vivaldi, Bach i Handel, prenosi Artnit.net.

Istraživanja iz 1982. godine koristila su klasično djelo, Hendlovu muziku na vodi, koju je komponovao kao dvorski kompozitor za “pozadinsku muziku” tokom putovanja kralja Georgea I preko Temze, kako bi utvrdili efekte na pamćenje učenika. Bolje postignuće u pamćenju ima grupa studenata koji su tokom studija slušali muziku na vodi.

Poznati bugarski psiholog Đorđe Lozanov puštao je svojim studentima baroknu muziku brzinom od 60 otkucaja u minuti. Utvrđeno je da su učenici brže naučili jezik, do 1000 riječi i fraza u jednom danu, a prosječna stopa zadržavanja naučenih informacija iznosila je 92 posto.

Posebno mjesto ima uticaj Mocartove muzike na intelekt, koji je nazvan Mocartov efekat, na osnovu istraživanja psihologa Francisa Rauschera i neurobiologa Gordona Shawa iz 1993. godine o pozitivnom dejstvu muzike.

Ispitivanje uticaja slušanja Mocartove muzike na uspjeh nekih zadataka pokazalo je da je slušanje ove muzike dovelo do povećanja rezultata na jednom od zadataka koji mjere inteligenciju. Naime, istraživanja su pokazala da se tokom slušanja Mocartove muzike poboljšava prostorno-vremensko rezonovanje, što se izražava, na primjer, u vizualizaciji objekata u pokretu.

Muzikolozi opisuju Mocartovu muziku kao arhitektonsku, jer se zasniva na istim matematičkim idealnim proporcijama i strukturalnim zakonima harmonije prema kojima su izgrađene mnoge poznate katedrale. Gotovo sve studije o Mocartovom efektu zasnivale su se na Mocartovoj sonati za dva klavira u D-duru.

Za razliku od klasične muzike, koja je harmoničnija, rock muzika je ritmičnija. Ritmična muzika čini slušaoca strastvenijim, podiže adrenalin, dok harmonična muzika čini slušaoca mirnijim. Istraživanja su pokazala da slušanje rock muzike uzrokuje problem u učenju i zadržavanju naučenih informacija. Međutim, mozak ne stvara čvrstu vezu između rock muzike i onoga što se vizuelno dešava kada se pjesma čuje. Dakle, bez obzira na uslove, kada čujete pjesmu rock muzike, vaš mozak će je automatski povezati kada ste je prvi put čuli.

I dok naučna istraživanja najčešće uključuju umjetničku muziku, novi eksperimenti pokazuju da rock muzika i nastupi pojedinih umjetnika, kao što su Jimi Hendrix, AC/DC i Red Hot Chili Peppers, poboljšavaju pamćenje.