Pratite predavanja sa najboljih svjetskih univerziteta online i potpuno besplatno

Mnogi od nas imaju želju da studiraju na Harvardu, MIT-u, Berkliju ili nekim drugim prestižnim svjetskim univerzitetima. Ali ta želja nas prođe veoma brzo, onoga momenta kada vidimo da jedna godina na Harvardu košta 55. 000 dolara, te da se uprkos ovoj nevjerovatnoj cijeni, godišnje prijavi 35.000 studenta od kojih samo 6% bude primljeno.


Pratite predavanja sa najboljih svjetskih univerziteta online i potpuno besplatno

Mnogi od nas imaju želju da studiraju na Harvardu, MIT-u, Berkliju ili nekim drugim prestižnim svjetskim univerzitetima. Ali ta želja nas prođe veoma brzo, onoga momenta kada vidimo da jedna godina na Harvardu košta 55. 000 dolara, te da se uprkos ovoj nevjerovatnoj cijeni, godišnje prijavi 35.000 studenta od kojih samo  6% bude primljeno.

Pratite predavanja sa najboljih svjetskih univerziteta online i potpuno besplatnoOve cifre su dokaz, da je dobro obrazovanje do sada bila privilegija male grupe ljudi, koja čini 2% svjetske populacije istaknute po svojim finansijskim mogućnostima.

Zahvaljujući neprofitnim organizacijama Coursera i edX, sada je školovanje na Harvardu, Prinstonu i mnogim drugim univerzitetima koji se svrstavaju među najbolje na svijetu omogućeno besplatno svim ljudima koji imaju pristup internetu.

Kako bi znanje bilo dostupno svima, bez obzira na starost, pol, etničku pripadnost ili socio-ekonomski status, svjetski univerziteti su otvorili vrata svojih učionica i omogućili svima virtualni pristup predavanjima.

Putem sajta www.coursera.org moguće je pristupiti bazi od 300 različitih kurseva iz oko 20 različitih disciplina.

Do sada su 62 svjetska univerziteta postali partneri ovog projekta. Predavanja se održavaju nekoliko puta sedmično, i potpuno su besplatna. Baš kao da se nalazite na nekom od ovih univerziteta, možete pratiti uživo snimak profesora koji ulazi u amfiteatar i drži predavanje i kasnije pristupiti materijalu poput domaćih zadataka, interaktivnih testova, pa čak i oprobati svoje novostečeno znanje na pravim ispitima koje studenti ovih fakulteta polažu.

Predmeti iz kojih postoje predavanja pokrivaju široki spektar tema, počevši od nekih osnovnih, kao što je uvod u statistiku ili filozofiju, pa do kompleksnijih tema iz oblasti medicine, biznisa ili astronomije.

Za razliku od Coursere koja pokriva raznolike teme, organizacija edX na svom sajtu www.edx.org nudi predavanja koja su više orijentisana ka prirodnim naukama, matematici i programiranju, uglavnom sa MIT univerziteta i Harvarda.

U ovoj akciji do sada učestvuju univerziteti iz Amerike, Indije, Izraela, Škotske i Švicarske, Japana, Kine. Meksika, Španije i drugi. Krajnji cilj je stvoriti globalnu zajednicu i omogućiti dostupnost univerzitetskog znanja što većem broju ljudi.

Predavanja su podijeljena po semestrima od kojih proljetni traje od februara do maja, a jesenji od septembra do kraja decembra.

(National Geographic Serbia)