Poziv za prijavu na studijsku posjetu u Tursku

30 mladih imat će priliku provesti dva dana u Ankari, glavnom gradu Turske.


turkey 1535653049

Studijska posjeta će se sprovoditi u periodu od 13. do 15. decembra 2023. godine. Rok za prijave je moguće izvršiti putem linka, uz prethodnu saglasnost Nacionalne agencije.

Rok za prijave je 20. novembar 2023. godine.

Cilj ove studijske posjete je istražiti upotrebu sporta u učenju i socijalnoj integraciji. Fokus je na dijeljenju najboljih praksi i izgradnji partnerstava unutar sportskih organizacija. Cilj je razumjeti različite pristupe u različitim socijalnim kontekstima i demografskim skupinama te poticati suradnju za budućnost.

Dodatne informacije moguće je dobiti putem E-maila: tca@ua.gov.tr