Radionice koje se održavaju od 10. do 12. novembra i od 17. do 19. novembra, 2017. godine u Sarajevu odgovorit će na pitanja poput:

Kako poslovnu ideju ili hobi pretvoriti u uspješan biznis? Kako razviti održivi poslovni model za svoju ideju/hobi? Kako registrovati biznis i sprovesti proces fiskalizacije? Kako upravljati finansijama i bez prethodnog znanja? Koje sve poreske i neporeske obaveze ima jedan biznis? Koje sve institucije i organizacije imaju uticaj na poslovanje u BiH, te kakvu podršku mogu pružiti? Kako uspješno komunicirati, pregovarati i umrežavati se sa poslovnim akterima? itd.

Pozivamo žene registrovane pri Birou za zapošljavanje Općine Centar, da dostave prijavu za učešće na jednoj od dvije trodnevne radionice. Prijave se dostavljaju najkasnije do 31.10.2017. godine.

Prijava treba sadržavati:

  • Biografiju (CV)
  • Kratko obrazloženje motiva za prijavu (do 300 riječi)

Molimo vas da prijave dostavite u elektronskoj formi na email adresu Fondacije 787 info@fondacija787.ba sa naznakom „osnaŽENE prijava“.

(STUDOMAT.ba)