Poziv za prijave na seminar “Mladi lideri Zapadnog Balkana”

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za učešće na petodnevnom seminaru posvećenom ulozi omladine na Balkanu i u ostatku Evrope. Tema seminara je: Odgovor mladih lidera na izazove odnosa Zapadni Balkan – EU.


BBE cover

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za učešće na petodnevnom seminaru posvećenom ulozi omladine na Balkanu i u ostatku Evrope. Tema seminara je “Odgovor mladih lidera na izazove odnosa Zapadni Balkan – EU”.

Vrijeme održavanja seminara je od 3. do 8. aprila 2014. godine (prvi i posljednji dan seminara rezervisani su za dolazak i povratak učesnika).

Rok za slanje prijava: 15. mart 2014. godine.

Mjesto održavanja seminara: Skoplje/Ohrid, Makedonija.

Od svog osnivanja 2006. godine, organizacija “Bourgogne Balkans Express” (BBE) radi na uspostavljanju i održavanju veza između EU i Zapadnog Balkana. BBE ima za cilj podizanje svijesti o problemima vezanim za zemlje regiona, kao i o njihovoj evropskoj perspektivi. S obzirom na izvanredan uspjeh prethodno organizovanih programa, BBE je odlučio da zajedno sa Univerzitetom Science Po iz Pariza i Omladinskim odborom za obrazovanje ove godine organizuje inovativnu konferenciju posvećenu mladim evropskim liderima sa Balkana i iz Francuske.

Organizatori programa imaju za cilj da putem ove inicijative doprinesu podizanju svijesti građana Evrope, posebno Francuske i Dižona o pitanjima koja su važna za Balkan. Ovogodišnji seminar biće održan u jednoj balkanskoj zemlji – Makedoniji, što će pitanju proširenja EU dati lokalnu dimenziju i osnažiti već postojeću saradnju između bratskih gradova Skoplja i Dižona.

Iako se BBE u nekoliko svojih programa već bavio temom proširenja EU i izazovima tog proširenja, ovo je prvi program u kom je naglasak stavljen na omladinu kao pokretača tog procesa. Mladi lideri će tokom programa imati priliku da izraze svoje mišljenje i da sa ostalim učesnicima programa diskutuju o svojim idejama, očekivanjima i mogućim rezervama koje imaju u odnosu na EU i process evrointegracija. Mladi lideri će se sastati sa stručnjacima i političarima, ali će i među sobom razgovarati o ličnim perspektivama i idejama o ovom drugom, kako bi se riješili predrasuda i stereotipa koje možda još uvek gaje.

Kriterijumi za prijave: Pravo prvenstva pri odabiru učesnika seminara imaće kandidati starosti od 18 do 25 godina, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuske, Makedonije, Crne Gore, Kosova* i Srbije, koji su predstavnici organizacija civilnog društva ili su studenti univerziteta.

Troškove puta i smještaja učesnika snosi organizator.

Rokovi: Kandidati moraju poslati svoj CV i motivaciono pismo do 15. marta 2014. Kandidati koji su prošli u uži krug selekcije obaviće intervju sa predsjednikom i potpredsjednikom BBE.

Slanje prijava: Pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na westernbalkans@ooo.org.rs

(cerk.info)