Poziv na “Tech Innovation, Entrepreneurship, Education Fellowship Program”

Udruženje doIT poziva mlade bh. stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija da apliciraju na "Tech Innovation, Entrepreneurship, Education Fellowship Program", koji doIT implementira u saradnji sa WorldChicago.


Tech Innovation Entrepreneurship Education Fellowship Program

Udruženje doIT poziva mlade bh. stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija da apliciraju na “Tech Innovation, Entrepreneurship, Education Fellowship Program”, koji doIT implementira u saradnji sa organizacijom WorldChicago.

Aplikacija je otvorena za mlade IT stručnjake i lidere (25-40 godina) koji su zaposleni u privatnom, javnom ili NGO sektoru.

Sam program će kroz dvije faze omogućiti da 6 do 8 osoba iz BiH dobiju stipendiju, koja će pokriti troškove tokom 4 sedmice boravka u Chicagu (proljeće i jesen 2015. godine).

Cilj programa je edukacija od strane vodećih tehničkih firmi, nevladinih organizacija i javnih ustanova koje promovišu inovacije i poduzetništvo, kao i univerzitetskih i neuniverzitetskih tehničkih inkubatora.

Rok za aplikaciju za proljetni program je 1. decembar 2014. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima: doit.baexchanges.state.gov.

(STUDOMAT.ba)