Poziv mladima na EuroDIG 2015!

EuroDIG je ove godine naročito zainteresovan da čuje glasove mladih, pa je s tim u vezi objavljen i poziv za mlade ljude, te obezbijeđen dio novčanih naknada za troškove putovanja i smještaja. Prijavite se!


eurodig

EuroDIG je najveći i najznačajniji dijalog o upravljanju internetom u Evropi. To je otvorena platforma za neformalnu diskusiju i razmjenu informacija o pitanjima javne politike koje se odnose na upravljanje internetom između aktera i akterki iz cijele Europe. Nastao je 2008. godine, a kreiran od strane jednog broja ključnih aktera koji predstavljaju različite evropske interesne grupa koje rade na ovim temama.

Ove godine je EuroDIG naročito zainteresovan da čuje glasove mladih naraštaja, pa je s tim u vezi objavljen i poziv za mlade ljude, te obezbijeđen dio novčanih naknada za troškove putovanja i smještaja.

Pridružite se prvo događaju koji je kreiranom isključivo za mlade, a potom i samom EuroDIG-u.

Ako:

  • imate između 18-30 godina
  • ste zainteresirani za nove medije i politiku (bilo oko tematike autorskih prava, zaštite podataka, net neutralnosti ili drugim pitanjima upravljanja internetom)
  • želite da se glas mladih čuje za stolom među donosiocima odluka i provedete sjajnu sedmicu u Sofiji

Link sa aplikacijom na engleskom jeziku možete pronaći ovdje.

(One World Platform)