Povećan budžet: Više od 11 miliona KM za obrazovanje i nauku u Federaciji BiH

Ovo je do sad najveći iznos sredstava za nauku i obrazovanje u posljednjih nekoliko godina.


univerzitet u sarajevu UNSA

Budžet Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ovogodišnjim budžetom povećan je za 33% i, kako je kazala na press konferenciji, resorna ministrica Jasna Duraković, ovo je do sad najveći iznos sredstava za nauku i obrazovanje u posljednjih nekoliko godina. Također, prvi put omogućeno je i učenicima da apliciraju sa svojim projektima, a kroz nekoliko programa izdvojeno je nekoliko miliona KM za prevenciju i suzbijanje nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama širom Federacije BiH.

U programima su prepoznali marginalizovane grupe, manjine, bh. učenike u dijaspori, a dalje će poticati medijsku pismenost, funkcionalna znanja, zdrave životne stilove i učenje više stranih jezika, kazano je, među ostalim, na press konferenciji, na kojoj su predstavljene planirane podrške Ministarstva u oblasti obrazovanja i nauke za ovu godine, te predstojeći javni pozivi i druge aktuelnosti.

Jasna Duraković, resorna ministrica, kazala je:

 – Povećali smo sredstva za istraživačke projekte naših univerziteta. Omogućili smo također stipendije za mlade naučnike koji se žele usavršavati u inozemstvu te planiramo podržati rad nekoliko novih istraživačkih centara. I dalje nam je u fokusu primarno Akademija nauka i umjetnosti BiH, podržat ćemo i sedam institucija važnih za kulturno-historijsko nasljeđe u BiH za koje smo predvidjeli dodatna sredstva. Podržat ćemo različite projekte u svih 10 kantona u Federaciji BiH. A najavit ću i našu ministarsku koordinaciju koja će se održati u Mostaru nakon sedam godina, 11. juna.

 – Javni pozivi ovog Ministarstva bit će raspisani do kraja ovog mjeseca te pozivam sve zainteresovane da se prijave sa projektima i naučno-istraživačkim radovima, dodala je Duraković.

Pomoćnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić, predstavila je programe koji se tiču ove oblasti:

 – S obzirom na to da u ovom sektoru ove godine imamo zaista veliki broj programa pokušali smo na neki način da ih kategoriziramo tako da ćemo imati tri kategorije javnih poziva. Prvi će biti raspisan u ovom mjesecu i on sadrži osam komponenti. Druga kategorija javnih poziva je ona koja će biti namijenjena kantonalnim ministarstvima obrazovanja sa kojima ćemo mi potpisati ugovore za realizaciju tih programa. I također imamo dva programa koja su stalno raspisana.

Seid Masnica, savjetnik u Federalnom ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i tehnologije, naglasio je da su svi projekti koji su planirani u 2023. godini realizirani te da ovogodišnji transfer za finansiranje studentskog standarda iznosi 1 milion i 105 hiljada KM.

 – Ono što je važno naglasiti jeste da je Ministarstvo u oblasti visokog obrazovanja posebnu pažnju posvetilo projektima koji osiguravaju razvoj i vode u smjeru akreditacije studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija, podršci ostvarenju i proširenju studentskog standarda za veći broj studenata poboljšanjem uslova smještaja i ishrane, nagrađivanju najboljih studenata te podršci studentima sa invaliditetom i studentima Romima. Također, intenziviranje saradnje sa svim visokoškolskim ustanovama u zemlji, kazao je.

Što se tiče oblasti nauke i tehnologija u 2024. godini imamo poprilično veliki budžet koji iznosi 7 miliona i 50 hiljada KM, a ta sredstva bit će raspoređena kroz sedam transfera i bit će objavljeno šest javnih poziva, kazala je stručna savjetnica u Sektoru za nauku i tehnologije Vahida Krekić i dodala:

 – Ono što je važno naglasiti je da svi programi i projekti koji budu podržani u oblasti nauke i tehnologije, moraju imati usklađene ciljeve i prioritete sa prioritetnim oblastima strategije razvoja Federacije BiH 21-27, piše Federalna.ba.

Javni pozivi Ministarstva obrazovanja i nauke bit će raspisani do kraja ovog mjeseca te su sa press konferencije pozvani svi zainteresovani da se prijave sa projektima i naučno-istraživačkim radovima.