Potrebni studenti za akciju brojanja prometa, dnevnica 80 KM

Akcija će se provesti jedan radni dan, a dnevnica je 80 KM.


posao

Za potrebe provođenja akcije brojanja prometa i anketiranja sudionika u prometu na području SBK/Ž tvrtka Ecoplan d.o.o. Mostar potražuje 18 studenata koji bi vršili brojanje prometa odnosno anektiranje sudionika u prometu.

Akcija će se provesti jedan radni dan u trajanju 12h, u periodu 13-17.9. ili 20-24.9 na 4 lokacije na magistralnim cestama SBK (Lašva, Vitez, Travnik, Jajce), uz policijsku pratnju.

Na svakoj lokaciji će biti raspoređen tim od tri do pet ljudi. Obavezno je sudjelovanje na obuci koja je planirana da se održi dan prije izvođenja anketa. O svim detaljima akcije brojanja i anketiranja prometa svi će zainteresirani kandidati, nakon odabira, biti obavješteni naknadno.

Ukoliko neko od zainteresiranih kandidata posjeduje vozilo i može ponuditi i uslugu prijevoza tima molimo da mogućnost uslugu prijevoza posebno naznačite u prijavi (naknada za korištenje vozila 0,45 KM/prijeđenom kilometru), piše Centralna.ba.

Naknada za pružene usluge anketiranja/brojanja prometa je jednokratna i iznosi 80,00 KM.

Poželjno je, ali ne i nužno, da su kandidati studenti viših godina građevinskog ili prometnog fakulteta.

U prijavi je potrebno obavezno navesti:

  • Ime i prezime:
  • Godina rođenja:
  • Mjesto boravka (naseljeno mjesto/općina):
  • Kontakt telefon:
  • E-mail adresa:
  • Mogućnost korištenja privatnog vozila: Da / Ne.

Prijave slati na e-mail adresu: andjelka.vojvodic@ecoplan.ba do petka 10.09. 2021. u podne.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti preko naznačene e-mail adrese ili putem telefona 036 397 404 (u periodu 08-16 h).

Kontakt osoba: Anđelka Vojvodić i Mirela Šetka Prlić