Postavljen zeleni eko-otok u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će realizovati edukativne i promotivne aktivnosti usmjerene na dizanje svijesti građana o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.


FOTO: unsa.ba
FOTO: unsa.ba

Zeleni eko-otok postavljen je danas u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, na parkingu između Elektrotehničkog i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA.

Advertisements

KJKP „RAD“ je kroz program prekogranične saradnje IPA II Projekta Srbija – Bosna i Hercegovina osigurao postavljanje 47 zvonastih kontejnera na području Kantona Sarajevo, odnosno instalaciju 12 zelenih eko otoka.

Jedna od 12 lokacija jeste Kampus Univerziteta u Sarajevu gdje će studentima, profesorima kao i prolaznicima biti omogućeno selektivno odlaganje otpada.

Advertisements

Izvršeno je postavljanje ukupno 4 zvonasta kontejnera, za miješani otpad, za plastičnu, staklenu i papirnu ambalažu. Postavljanjem zelenih eko-otoka nastoji se povećati nivo javne higijene na području Kantona Sarajevo, kao i poboljšanje selektivnog prikupljanja otpada i podizanja javne svijesti.

Foto: unsa.ba
Foto: unsa.ba

Ceremoniji primopredaje prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu: rektor prof. dr. Rifat Škrijelj i direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa UNSA Lejla Hajro, predstavnici KJKP „RAD“: izvršni direktor Pogona javna higijena Fahrudin Tinjak i izvršni direktor Ekonomsko-pravnog sektora Nijaz Salamović, te načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović.

Tom prilikom istaknut je značaj zelenog eko-otoka, važnost selektivnog odlaganja otpada i zaštite okoliša, a razgovarano je i o budućim projektima i aktivnostima.