Postani dio CEFE BiH ekipe – Volontiraj, uči i razvijaj svoje kompetencije

CEFE BiH je vodeća organizacija u oblasti podrške preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kroz treninge i obuke, timski i individualni mentoring i konsultantske usluge.


In a cafe on a white table, men's hands are working on the keyboard of the laptop

CEFE BiH tim čine ljudi koji su uvijek spremni da učine korak više – onaj dodatni napor da bi naši klijenti savladali prepreke, vidjeli dalje i ustali ako padnu.

Poziv za volontere/ke:

Asocijacija trenera CEFE BiH poziva mlade osobe, zainteresovane za oblasti marketinga i komunikacija, da se prijave na program volontiranja i pridruže se našim timovima u Banjaluci i Sarajevu.

Volonterski angažman uključuje:

  • učešće u organiziranju javnih događaja, treninga i obuka,
  • učešće u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i tradicionalnih medija,
  • razvijanje istraživačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina,
  • upoznavanje s radom institucija, organizacija i stručnjaka na lokalnom i regionalnom nivou,
  • rad u ugodnom i poticajnom okruženju.
  • Volonterski angažman će se obimom i strukturom prilagoditi odabranim kandidatima u skladu sa njihovim interesima i raspoloživim resursima.

cefe 1024x364 1

Prijaviti se mogu sve mlade osobe, prije svega studenti i diplomci, zainteresovani za oblasti marketinga i komunikacija. Prijaviti se možete slanjem biografije i motivacijskog pisma (maksimalno 250 riječi), na email adresu tamara.bjelic@cefebih.org, sa naznakom “Prijava za volontiranje”, najkasnije do 19.03.2021. godine.