Poruke sa Youth Foruma: Učite i razvijajte svoje vještine za poslove budućnosti

Na dva panela na temu zapošljavanja, te karijernih prilika za mlade, mladi su mogli čuti mnoge korisne informacije, životna iskustva, ali i postaviti pitanja panelistima.


1C5A2102

U Sarajevu je održan Youth Forum sa predstavnicama i predstavnicima mladih iz Youth Advisory Boarda pri Ambasadi Švicarske koji su u dijalogu sa predstavnicima i predstavnicama privatnog i javnog sektora razgovarali o zapošljavanju i karijernim prilikama za mlade u Bosni i Hercegovini.

10 godina MarketMakersa

Na početku Youth Foruma premijerno je prikazan dokumentarni film renomiranog bosanskohercegovačkog režisera Ademira Kenovića, o postignućima MarketMakers projekta u proteklim godinama.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Projekat Vlade Švicarske, MarketMakers je u proteklih 10 godina pokazao da se uz pomoć međunarodnih donatora i kvalitetnih mladih ljudi stvara katalizator promjena koje će mladim ljudima i cjelokupnom društvu biti od velike koristi. Prisutnima se na početku obratio i Željko Karanović, projekt menadžer MarketMakersa, te je u svom izlaganju govorio o tome kakvu su ulogu imali mladi kod donošenja odluka za kreiranje aktivnosti MarketMakersa usmjerenih na stvaranje prilika i poslova za mlade u BiH. Posebno zadovoljstvo je iskazao zbog prisustva mladih i predstavnika omladinskih organizacija, te je pozvao mlade da dostave svoje ideje koje će doprinijeti zapošljavanju mladih osoba u Bosni i Hercegovini.

1C5A2032
Željko Karanović, direktor operacija MarketMakers projekta

Poslodavcima su veoma važne vještine mladih

Pored održane prezentacije o trendovima u zapošljavanju i karijerama, Alma Hadžić, HR menadžerica portala za zapošljavanje mojposao.ba je istakla da poslodavcima nije samo problem nedostatak iskustva, već im je i veoma važno da mladi ljudi imaju vještine, a tu se otvara prostor za neformalno obrazovanje. Međutim, to mnogo zavisi i od mladih ljudi, njihovog truda i spremnosti da ulažu u sebe.

1C5A2053
Alma Hadžić, HR menadžerica portala za zapošljavanje mojposao.ba (Kolektiv d.o.o.).

Zapošljavanje i karijerne prilike za mlade

Na dva panela na temu zapošljavanja, te karijernih prilika za mlade, mladi su mogli čuti mnoge korisne informacije, životna iskustva, ali i postaviti pitanja panelistima. U moderaciji panela učestvovale su i dvije predstavnice Youth Advisory Boarda, Selma Nuspahić, studentica Medicinskog fakulteta i Lamija Muratagić, studentica Burch univerziteta koje su diskutovale sa predstavnicima i predstavnicama privatnog i javnog sektora o zapošljavanju i karijernim prilikama za mlade.

Širok spektar mogućnosti za mlade u BiH

Nadina Gradaščević, direktorica Asocijacije Biznis Servis Lidera u BiH (ABSL) je poslala poruku da postoje mnogobrojne prilike i širok spekar mogućnosti da mladi ljudi iz BiH izgrade svoje karijere. To su kako je navela industrije koje pružaju mogućnost pristupa novim znanjima, tehnologijama i vještinama, a ABSL je tu da pomogne u traženju prilika.

1C5A2074
Nadina Gradaščević, direktorica Asocijacije Biznis Servis Lidera u BiH (ABSL) je poslala poruku da postoje mnogobrojne prilike i širok spekar mogućnosti da mladi ljudi iz BiH izgrade svoje karijere.

Poduzetništvo kao predmet u osnovnim i srednjim školama

Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo je potencirao na znanju kao nečemu što je najvrijednije. Dodao je i da se radi se na tome kako bi se zakonski regulisale ove oblasti. Kako kaže, cilj je da se u osnovnim i srednjim školama uvede predmet poduzetništvo te da se poduzetnička kultura uvede u obrazovni narativ od najranijih dana jer tako možemo dobiti buduće kadrove koji će imati sve potrebne vještine.

1C5A2105
Poduzetništvo kao predmet u osnovnim i srednjim školama

Potrebni su nam katalizatori promjene

Pavle Miovčić, predstavnik Agencije za razvoj preduzeća (EDA d.o.o.) iz Banja Luke, kazao je kako su promjene vidljive i u RS-u i da je u posljednje vrijeme u fokusu jačanje zapošljivosti mladih, te da se mladi trebaju razvijati i kroz neformalno obrazovanje. Dodao je i da su nam potrebni katalizatori promjene kako bi se dobre stvari institucionalno uvodile u naše društvo.

1C5A2119
Pavle Miovčić, predstavnik Agencije za razvoj preduzeća (EDA d.o.o.) iz Banja Luke

Prvo rad, a tek onda master studije

Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse, je mladima savjetovao da prvo rade, a tek onda upišu master studije. Kako kaže, to je njegovo iskustvo koje smatra pozitivnim jer je od velike koristi da mladi postanu dio neke kompanije i osjete rad, a tek onda da odluče iz čega upisati master studije koje ne moraju biti nužno ono što su i studirali. Dodao je da je tokom svoje karijete imao preko 100 neformalnih edukacija, te da se mladi u kontinuitetu moraju educirati, a kao najvažnije vještine izdvojio je pregovaračke vještine i javne nastupe.

Važnost neformalnog obrazovanja

Mirza Pirić, direktor agencije Purple Key i predstavnik platforme za neformalno obrazovanje NOD.ba je kazao kako na godišnjem nivou mora položiti šest certifikata kako bi mogao nastaviti promovisati i nuditi svoje usluge. Dodao je kako mladi moraju biti svjesni bitnosti certificiranja i neformalnog obrazovanja, kao i novih setova vještina prilagođenih tržištu rada.

Cilj da se mladi bliže uključe u stvarni razvoj ovih programa

Chantal Felder, predstavnica Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, je kazala kako je jako sretna zbog svih pozitivnih primjera i perspektiva o kojima danas čitamo. Dodala je i da nije cilj samo raditi programe za mlade, već je cilj da se mladi bliže uključe u stvarni razvoj ovih programa kako bi ono što rade zapravo služilo njihovim potrebama. Zbog toga je, kako kaže, osnovan i Youth Advisory Board.

1C5A2288
Chantal Felder, predstavnica Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini

Učite i razvijajte svoje vještine za poslove budućnosti

Poruka sa panela za mlade je da uče i nadopunjavaju svoja znanja i vještine kroz formalno i neformalno obrazovanje, da prate dinamiku razvoja tržišta rada, te učestvuju u procesima donošenja odluka koje ste tiču mladih, a za predstavnike privatnog i javnog sektora, te organizacije i donatore da involviraju mlade u procese kreiranja savremenih i konkurentnih prilika za edukaciju i zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini.

1C5A2312