Pokrenuta inspekcija na svim fakultetima u RS-u

Ova informacija odnosi se i na privatne i na javne fakultete.


Ilustracija: STUDOMAT / Envato
Ilustracija: STUDOMAT / Envato

Pokrenuta je inspekcija svih visokoškolskih ustanova, privatih i javnih, u RS-u, izjavio je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Željko Budimir.

Naveo je i da da rezultate očekuju u narednom periodu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nakon što je u februaru, s ciljem obračuna sa onima koji su prodavali fakultetske diplome, uhapšeno 11 osoba, mahom dekana, rektora i profesora privatnih univerziteta, te pretresen veći broj ovih ustanova, i prosvjetna inspekcija je od tada na terenu.

 – Od Republičke prosvjetne inspekcije zatraženo je sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora nad visokoškolskim ustanovama obuhvaćenim ovom akcijom, a koji će uključivati kompletnu kontrolu zakonitosti rada i zakonitosti akata visokoškolskih ustanova, rekao je tada Budimir.

Inače Republička prosvjetna inspekcija u redovnim kontrolama vaspitno-obrazovnih ustanova u RS-u do sada je samo kontrolisala da li se nastavni proces organizuje i realizuje u skladu sa zakonom:

 – U izvještajnom periodu za 2022. godinu inspekcija za prosvjetu i sport je izvršila 90 kontrola na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama. Kontrole se vrše kao redovne kontrole u skladu sa godišnjim planom rada i vanredne kontrole na osnovu dopisa drugih pravnih i fizičkih lica. U skladu sa nadležnostima prosvjetne inspekcije, kontrola na visokoškolskim ustanovama obuhvata kontrolu vođenja propisanih evidencija, kontrolu procedura izbora nastavnika i saradnika, proceduru donošenja odluka o odgovornim nastavnicima za predmete, izbor/imenovanje organa upravljanja i rukovođenja, različitih stručnih komisija, provođenje procedure upisa studenata, da li se ispiti polažu u utvrđenim rokovima i drugo. Od ukupnog broja izvršenih kontola nepravilnosti su utvrđene u 13 slučajeva, te su donesena rješenja kojim je visokoškolskim ustanovama naloženo otklanjanje nepravilnosti.

I Kancelarija za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iskoristit će pravne mogućnosti na osnovu presude koju je donio Sud Bosne i Hercegovine i ne odustaje od daljnje borbe za proces provjere diploma zaposlenih u javnom sektoru KS-a, poručio je Erduan Kafedžić, šef Kancelarije, piše Buka.