Pogled u prošlost: Kako je izgledala zgrada Pravnog fakulteta u Sarajevu prije više od 100 godina

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nalazi se u nekadašnjoj zgradi Palače pravde koja je izgrađena 1914. godine za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije, a prema projektu istaknutog arhitekte Karla Paržika. Bila je to najveća palača izgrađena u autrougarskom razdoblju i posljednja građevina iz tog perioda podignuta u duhu historicizma.


palata pravde pfsa
Pravni fakultet u Sarajevu (lijevo) i Pošta (desno)

Potreba za rješavanjem raznih pravnih i političkih pitanja te aneksija BiH nametnuli su potrebu za odgovarajućim prostorom koji bi koristio za tu svrhu. Stoga je Zemaljska vlada raspisala konkurs za projekat Palače pravde. Nagradu su dobili arhitekti Hans Glaser i Alfred Krup iz Beča.

Projekat je dalje razradio Karlo Paržik u maniru kasnog historicizma. Objekat je realiziran od 1912. do 1914. godine, dok je dio koji se naslanja na ulicu Branilaca Sarajeva završen 1918 godine. To je projekat u kojem je sudjelovao veliki broj stranih i domaćih izvođača. Glavni arhitektonski naglasci su na pročelju zgrade prema Miljacki, sa velikim ulaznim portalom iznad kojeg je lođa sa dvoetažnim stupovima u klasicističkom maniru, sa visokim atikom i visokim kvadratnim tamburom kupole.

palata-pravde_pfsa_2

(STUDOMAT. ba)