Podsjećamo: Pravo školovanja na teret Budžeta KS i prednost prilikom upisa

U školskoj 2012/13. godini djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanih na visokoškolske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo, kao i prednost prilikom upisa.


kanton sarajevo tabla

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 – Prečišćen tekst) i člana 24. stav 3. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/07 – Prečišćen tekst, 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12) Vlada Kantona Sarajevo, na 77. sjednici, održanoj 02.07.2012. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. U školskoj 2012/13. godini djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanih na visokoškolske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo, kao i prednost prilikom upisa.

2. Za izvršenje ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

 (ks.gov.ba)