PMF UNSA: Odobren dodatni ispitni rok za studente!

Nakon jučer objavljenog članka na našem portalu o zahtjevu Udruženja studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu upućenog Dekanu i Upravi Fakulteta za odobrenje dodatnog ispitnog roka, na jutros održanoj sjednici Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo isti je i odobrilo.


pmf logo

Nakon jučer objavljenog članka na našem portalu o zahtjevu Udruženja studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu upućenog Dekanu i Upravi Fakulteta za odobrenje dodatnog ispitnog roka, na jutros održanoj sjednici Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo isti je i odobrilo.

Obavijest prenosimo u cjelosti sa zvanične web stranice fakulteta.

“Na osnovu člana 208. Pravila Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, na 24. sjednici održanoj 14.09.2012. godine, donijelo je

ODLUKU

I

Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima i imaju samo jedan nepoložen predmet koji im predstavlja uslov za upis u narednu godinu studija ili za diplomiranje/magistriranje, imaju pravo polagati taj jedan predmet u dodatnom ispitnom terminu.

Dodatni ispitni termin u Septembarskom ispitnom roku održat će se u srijedu, 19.09.2012. godine u vremenu od 10.00 – 13.00 sati na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo. Zadužuju se šefovi odsjeka da obezbjede sale za polaganje ispita.

Prijavu ispita studenti vrše na klasičan način, predajom prijava na Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 14. 09. do 18. 09. 2012. godine, u vremenu od 09.00 – 11.00 sati.

Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo koji imaju pravo na dodatni ispitni termin, upis mogu izvršiti najkasnije do 25.09.2012. godine.

II

Studentima I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, koji imaju nezavršen diplomski odnosno završni – magistarski rad, omogućava se da bez obnove studijske godine, tu obavezu izvrše najkasnije do 15.10.2012. godine.

III

Studenti koji imaju nepoložene ispite i završni rad (diplomski/magistarski) obnavljaju upis.

DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. Rifat Šrijelj”

(STUDOMAT.ba)