PFSA: Odluka o naknadnom roku za polaganje ispita

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta u Sarajevu je na svojoj XLIII sjednici održanoj 12.02.2014. godine donijelo Odluku o naknadnom roku za polaganje ispita.


pfsa

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta u Sarajevu je na svojoj XLIII sjednici održanoj 12.02.2014. godine donijelo Odluku o naknadnom roku za polaganje ispita.

Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji nisu mogli doći na II ispitni termin/popravni iz nastavnih predmeta zakazanih u periodu od 07. do 15.02.2014. godine, a isti su uredno prijavili putem ISSS-a, omogućava se da usmeno polažu ispit u
posljednjoj sedmici februara.

Termini usmenog polaganja ispita za studente iz stava 1. ove odluke bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, na način koji utvrde odgovorni nastavnici.

Odluku možete preuzeti ovdje.

(STUDOMAT.ba)