Obavještavaju se studenti da će se dodatni ispitni termin iz predmeta Komparativna pravna historija za studente kojima je taj ispit ostao za uslov za upis u narednu godinu studija, a I godinu studija su upisali 2009/10. i kasnije, održati dana 25.09.2013. godine u 10,00 sati u Sali I godine.

Potrebno je izvršiti prijavu ispita u Studentskoj službi u periodu od 16. do 20.09.2013.

(STUDOMAT.ba)