PFK: Održana simulacija glavnog pretresa u krivičnom postupku

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u okviru Pravne klinike iz krivičnog procesnog prava, pod nadzorom prof. dr Osmana Jašarevića i više asistentice Ene Kazić, dana 12.05.2015. godine, sa redovnim studentima III godine, održana je simulacija glavnog pretresa u krivičnom postupku.


simulacija pfk

U toku semestra studenti su dobili hipotetički slučaj temeljem kojeg su sastavljali pravne akte iz krivične oblasti (prijavu krivičnog djela, optužnicu, sporazum o priznanju krivnje, presudu), a kao rezultat njihovog stečenog znanja iz predmeta Krivično procesno pravo, upriličena je i simulacija suđenja.

Pored toga što će studentima kvalitetno pružiti teoretsko znanje iz predmeta, vizija Pravnog fakulteta je da studentima  pruži i praktična znanja i iskustva iz materije koju teoretski savladaju. Na taj način će studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, po završetku svog studija biti u cjelosti spremni da se pokažu kao dobri pravnici koji imaju iskustva u sastavljanju pravnih akata i koji su osposobljeni za  kvalitetno izvršavanje obaveza svog radnog mjesta, navodi se na zvaničnoj stranici Fakulteta.

(STUDOMAT.ba)