Oglas za poziciju pripravnika u Westminster Foundation for Democracy

Predstavništvo WFD u BiH raspisalo je oglas za prijem Pripravnika.


Westminster Foundation for Democracy

Opis posla: obavljanje poslova u sklopu rada Fondacije, asistiranje na istraživačkim projektima i koordinaciji projekata koje implementira Predstavništvo Fondacije u BiH. Logistička podrška, podrška u radu na društvenim mrežama i ostali poslovi po potrebi Programme Manager-a Predstavništva Fondacije.

Uslovi koje treba ispunjavati Pripravnik/ica:

  • VSS – smjer Političke Nauke, ili slično;
  • Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo;
  • Da nema radnog iskustva u struci (pripravnik/ica ne smije imati upisan staž u radnoj knjižici);
  • Volontersko iskustvo i/ili dodatne obuke (treninzi, radionice) će se smatrati kao prednost.

Plata neto: 815 KM (prosječna neto plata u FBiH sa 02.2015).

Trajanje staža: 12 mjeseci.

Početak rada: 01.06.2015.

Prijava treba sadržavati: Motivaciono pismo (na engleskom jeziku, do 500 riječi) o glavnim razlozima zbog kojih pripravnički staž želite raditi baš u Predstavnistvu Westminster Fondacije u BiH; CV; 3 Reference.

U razmatranje će se uzeti samo potpune prijave dospjele na email adresu: elza.zigic@wfd.org, najkasnije do 22. maja 2015 u 18.00, sa naznakom PRIJAVA ZA MJESTO PRIPRAVNIKA/ICE U PREDSTAVNIŠTVU WFD u BIH.

(YEP)