PFK: Konzul BiH u Frankfurtu uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

U četvrtak, 22. maja 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku dobio je novog magistra prava na užoj naučnoj oblasti javnopravnoj.


Foto: PFK
Foto: PFK

U četvrtak, 22. maja 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku dobio je novog magistra prava na užoj naučnoj oblasti javnopravnoj.

Konzul BiH u Frankfurtu, gospodin Admir Atović odbranio je magistarski rad na temu “Ljudska prava i osnovne slobode u Bosni i Hercegovini u fokusu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, te jedinstvenom ocjenom komisije ocijenjen sa cum laude.

Mentor na magistarskom radu bio je prof. dr. Mensur Kustura, predsjednik komisije prof. dr. Džemal Najetović, član prof. dr. Ferid Otajagić, a zapisničar na odbrani mr. sc. Ajla Škrbić.

Kandidat je napravio presjek sadašnjeg stanja u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u BiH. Istakao je da Evropska konvencija o ljudskim pravima nije još samo jedan u nizu međunarodnih ugovora koji obavezuje BiH, već ugovor koji ima ustavnu snagu. Posebno se osvrnuo na presudu u predmetu Sejdić i Finci i ukazao koji su problemi u njenoj implementaciji.

Članovi Komisije bili su saglasni da je tema rada izuzetno aktuelna i interesantna, a rad originalan i samostalan naučni rad vrijedan stručne pažnje, stoji u saopštenju iz Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

(pfk.edu.ba)