PFK: Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku raspisao je Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu.


pfk unt konkurs 2014 15

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku raspisao je Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu.

Advertisements

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Redovni studenti: 80

Vanredni: 130

 • OPĆE PRAVO
 • POSLOVNO PRAVO

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Vanredni studenti: 90

 • OPĆE PRAVO
 • POSLOVNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA
 • JAVNA UPRAVA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Advertisements

20 studenata

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • JAVNO PRAVO
 • KRIVIČNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRAVO

Osim navedenog broja studenata predviđen je upis i 50 studenata – stranih državljana.

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

 • Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
 • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 • Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 • Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
 • Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
 • Dokaz o uplaćenim troškovima studija
 • Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

 • Studentska služba: 030/870-371, faks: 030/877-328, mobitel: 061/807-177;
 • Sekretar Fakulteta: 030/877-328;
 • Adresa: Azapovići bb, Kiseljak;
 • E-mail: studentska@pfk.edu.ba
 • Web: www.pfk.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

Dodatne informacije:

(pfk.edu.ba)