PFK: Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, kojeg predstavlja i zastupa doc. dr. Ismet Alija, glavni menadžer Fakulteta, pozdravio je i u potpunosti prihvatio inicijativu Europske komisije, te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača, potpisivanjem Deklaracije o pristupanju.


Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, kojeg predstavlja i zastupa doc. dr. Ismet Alija, glavni menadžer Fakulteta, pozdravio je i u potpunosti prihvatio inicijativu Europske komisije, te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača, potpisivanjem Deklaracije o pristupanju.

Advertisements

Pristupanjem Deklaraciji Fakultet istinski podržava razvijanje naučno-istraživačkog rada svojih djelatnika i studenata, te ih ohrabruje da se još više usavršavaju, navodi se u saopštenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od izuzetne važnosti koji će doprinijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača i uspostavljanju motivirajuće radne sredine za istraživače. Pravni fakultet Univerziteta u Travniku će razmjenjivati iskustva dobre prakse s ostalim članovima ove inicijative, a naročito s onima koji su direktno uključeni u postupak zapošljavanja istraživača.

Advertisements

EURAXESS predstavlja paneuropsku inicijativu, koju podržava preko 40 zemalja. EURAXESS pruža pristup informacijama iz svih ovih zemalja, uključujući i mrežu tačaka koje pružaju direktne, lične usluge istraživačima koji žele svoju karijeru nastaviti u nekoj drugoj europskoj zemlji. EURAXESS pruža podršku mobilnim istraživačima, ali i naučnim institucijama u potrazi za vrhunskim stručnim kadrom. Ova inicijativa jedna je od ključnih u okviru angažmana Europske Unije za uklanjanje prepreka slobodnom kretanju znanja unutar Europe i osnaživanje međunarodne mobilnosti istraživača, studenata, naučnika i predavača.

Potpisanu deklaraciju možete preuzeti ovdje.

(pfk.edu.ba)