Peti po redu “JobFAIR ‘13 – Iskoristi svoju šansu!”

"JobFAIR '13 – Iskoristi svoju šansu!" je sajam koji okuplja ambiciozne studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta u procesu traženja posla i usavršavanja u struci. Ove godine, održat će se u periodu od 16.12. do ­17.12.2013. godine, a organizuje ga Udruženje studenata elektrotehnike Evrope ­ EESTEC, lokalni komitet Sarajevo.


jobfair 2013 cover

“JobFAIR  ‘13  – Iskoristi svoju šansu!” je sajam koji okuplja ambiciozne studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta u procesu traženja posla i usavršavanja u struci. Ove godine, održat će se u periodu od 16.12. do ­17.12.2013. godine, a organizuje ga Udruženje studenata elektrotehnike Evrope ­ EESTEC, lokalni komitet Sarajevo.

Tehničko ­ tehnološka zanimanja uključuju područja istraživanja inženjerskih nauka poput računarsko ­ informatičkih, elektrotehnike, građevine, mašinstva, saobraćaja, telekomunikacija, arhitekture i slično.

Projekat predstavlja mogućnost da poslodavci i studenti pronađu zajednička interesovanja na polju zaposlenja, što podrazumijeva izvrsnu priliku za studente za usavršavanje ličnog profila, a za kompanije jednostavniji pronalazak stručnog kadra, te mogućnost ostvarivanja kontakta sa studentima­posjetiocima kao i drugim kompanijama­učesnicama. Tokom Sajma predstavnici kompanija učesnica imaju priliku upoznati studente sa načinom rada unutar kompanije, programima zapošljavanja, usavršavanja i praksi koje imaju, te im pružiti detaljne informacije o profesionalnoj i ličnoj karti koji potencijalni uposlenici trebaju ispuniti. Omogućen je i prenos Sajma uživo preko linka koji će biti objavljen na zvaničnoj stranici.

Od 18. novembra, otvorena je CV baza na zvaničnoj stranici Sajma www.jobfair.ba, gdje će studenti i diplomci moći ostaviti svoj CV. Biografije će biti dostupne kompanijama učesnicama po završetku Sajma, te je ovo još jedna šansa kako za one koji su u procesu aktivnog traženja posla, tako i za one koji će to uskoro biti, da se baš oni nađu među onima koje će kompanije pozvati na intervju. Bitno je napomenuti, da svi studenti koji su ostavili svoj CV na Sajmu zapošljavanja prethodnih godina, mogu isti ažurirati na web stranici, dopuniti ga ili izmjeniti podatke. Do sada se u CV bazi nalazi preko 1000 CV­eva.

JobFAIR  predstavlja  najuspješniji  projekat koji realizuje Udruženje studenata EESTEC, lokalni komitet Sarajevo. Prethodna četiri Sajma, organizovana u decembru 2008., 2010., 2011. i 2012.godine, zabilježila su značajan uspjeh koji se ogleda u velikoj posjećenosti studenata i diplomaca, što je motivisalo članove Udruženja da ponovo organizuju projekat ovog tipa.

Projekat su podržali dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke i Služba za zapošljavanje Kontona Sarajevo.

Za sve dodatne informacije o Sajmu možete posjetiti zvaničnu stranicu www.jobfair.ba.

(STUDOMAT.ba)