zbirka pjesama

  • Upoznajmo pjesnika Adisa Ahmethodžića

    Adis Ahmethodžić je dvadesetsedmogodišnjak iz Sarajeva, koji svoju ljubav usmjerava ka pisanoj riječi, pozorištu i elektrotehnici. Nedavno se na književnoj sceni predstavio sa svojom zbirkom...