Upoznajmo pjesnika Adisa Ahmethodžića

Adis Ahmethodžić je dvadesetsedmogodišnjak iz Sarajeva, koji svoju ljubav usmjerava ka pisanoj riječi, pozorištu i elektrotehnici. Nedavno se na književnoj sceni predstavio sa svojom zbirkom pjesama Sarajevski John Doe, pa pročitajmo šta nam to Adis kaže o svom radu.