mentor

  • Foto: Ilustracija

    Osam odlika dobrog mentora

    Kako ljudski resursi i talenti postaju jedni od osnovnih preduslova za konkurentnost kompanija, tako i mentori dobivaju sve važniju ulogu. Za razliku od velikih kompanija...