journalism

  • Koja si ti “sorta” novinara?

    Da li je zasposlenje samo rezultat potrebe za novcem ili ipak poticanje na stvaranje, promjene i formiranja sopstvene neovisne ličnosti? Ako ste opredijeljeni kao novinar...