Sunce tuđeg neba

Ljudi rijetko razmišljaju o patriotizmu. O tome šta će ih stići kada pređu granice mile domovine. Ne razmišljaju o ostavštini, onome što samo njihova domovina posjeduje. Ne razmišljaju o korijenu, mladim životima na koje čekaju naše ceste, ne razmišljaju o razlogu i značaju odlaska. Nisu shvatili da mržnja koja nas tjera, ovdje, nije naša, nego nam je data.