Otvoren poziv za razmjene na CEEPUS mreži

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) otvoren je poziv za prijave studenata i akademskog osoblje za razmjenu unutar odobrenih mreža.


Cheerful woman searching direction on location map while traveling
Ilustracija: Envato

Rok za prijave za zimski semestar akademske 2021/2022. godine je 15. juni 2021. godine, a za ljetni semestar 30. oktobar 2021. godine, uz napomenu da je prijave moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, ali isključivo uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student) ili semestralne (Student) razmjene, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem onlajn sistema.

Nakon registracije profila, koju je aplikant dužan obaviti lično, potrebno je popuniti onlajn prijavu, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, a zatim od državnog CEEPUS koordinatora, nakon čega se prijava šalje u zemlju domaćina radi finalne evaluacije.

Stipendije odobrava nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o mrežama koje će biti aktivne u 2021/2022. godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i o Umbrella mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su na ovom linku.

Pregled mreža u kojima će u narednoj akademskoj godini učestvovati Univerzitet u Banjoj Luci je dostupan na ovom linku.