Općina Vogošća objavila konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Prijavite se i vi!


stipendija 2

Općina Vogošća objavila je Konkurs za stipendiranje 125 učenika i 148 studenata u školskoj/akademskoj 2021/22. godini.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu općinskih stipendija imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište – boravište na području Općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu, da nemaju status apsolventa i da nisu obnovili godinu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Općina Vogošća u aktuelnoj školskoj/akademskoj godini će dodijeliti ukupno 273 stipendije, a stipendirat će 30 učenika I razreda srednje škole, 30 učenika II razreda, 30 učenika III razreda, 30 učenika IV razreda i 5 učenika po zahtjevima vogošćanske privrede (bravar, zavarivač, operater na CNC mašinama), a stipendirat će i 30 studenta I godine, 30 studenta li godine, 30 studenta IlI godine, 30 studenta IV godine, 4 studenta V godine, 4 studenta VI godine prvog ciklusa studija i 10 studenta I godine i 10 studenta lI godine drugog ciklusa studija.

Stipendije se dodjelju za nastavnu godinu i isplaćivat će se za 9 mjeseci u mjesečnim iznosima od po 50 KM za učenike i 100 KM za studente.

Iz Općine napominju da se prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Vogošća, ul. Jošanička 80, sa naznakom sa naznakom “za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata”.

Konkurs ostaje otvoren do 3. decembra, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2021/22. godini.