Općina Novi Grad Sarajevo: Sportske stipendije za učenike i studente

Općina Novi Grad Sarajevo objavila je konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja ove općine.


Općina Novi Grad Sarajevo

Osnovni kriterij je da je kandidat sportski takmičar kontinuirano najmanje tri godine, te da je član sportskog kluba registrovanog na području Kantona Sarajevo.

Utvrđivanje rang liste kandidata vršit će se na osnovu ostvarenih aktuelnih rezultata u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na državnim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima priznatim od svjetskih i evropskih federacija.

Stipendija iznosi 80 KM mjesečno, a dodjeljivat će se u periodu od deset mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je predati u šalter sali Općine Novi Grad u ulici Bulever Meše Selimovića 97 sa naznakom “Prijava za sportske stipendije”.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, 19. jula.

Detaljnije pogledati ovdje.

(Stipendije.ba)