Održani “Dani kvaliteta” na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru

Radionice su održane s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktualnim procesima u obrazovanju.


unmo 1
Foto: Dani kvaliteta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru

Prethodnih dana održane su radionice u okviru kampanje ”Dani kvaliteta” na Univerzitetu ”Džemal Bijedić” u Mostaru.

Održane radionice namijenjene su studentima, nastavnicima, suradnicima, rukovodstvu i administrativnom osoblju. Prva radionica pod nazivom ”Osiguranje kvaliteta i akreditacija” održana je 16. januara u dvorani za simulirano suđenje na Pravnom fakultetu, a predavač je bio generalni sekretar Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru i referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Na radionici je govorio o kriterijima samoevaluacije, o procesu akreditacije univerziteta, te o ulozi i značaju komisija i Agencije za akreditaciju. Pored toga, govorio je i o osiguranju kvaliteta nastave na Univerzitetu ”Džemal Bijedić“ u Mostaru. Radionice pod nazivom “Razvoj karijere studenata” i “eUNMO: Digitalizacija u visokom obrazovanju” održane su 17. januara.

Prvu radionicu su vodili generalni tajnik Univerziteta ”Džemal Bijedić“ u Mostaru i referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Kenan Begović, dok je radionicu ”Digitalizacija u visokom obrazovanju“ vodio rukovoditelj Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić.

U četvrtak, 19. januara realizirana je radionica pod nazivom ”Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija“ na kojoj su predavanje održali predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). Prisutnim je izložena zakonska regulativa iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na Lisabonsku konvenciju i Jerevanski komunike koji daju Europski okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija, piše Bljesak.info.

Također, isti dan je održana i radionica pod nazivom ”Jačanje saradnje: UNMO & poslovno okruženje“ na kojoj je predavanje održao prorektor za znanost i znanstvenoistraživački rad dr. sc. Emir Nezirić. Sudionici su kroz radionicu razmijenili primjere dobre prakse u realizaciji aktivnosti sa poslovnim okruženjem kroz učešće u komercijalnim projektima, edukativnim aktivnostima i učešćem poslovnog okruženja u izradnji nastavnih planova i programa.

U petak, 20. januara održana je radionica ”UNMO: strategije razvoja“ koju su vodili prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku suradnju prof. dr. Rijad Novaković i generalni sekretar Univerziteta ”Džemal Bijedić“ u Mostaru Alim Abazović, dok je na drugoj radionici pod nazivom ”ECTS: izazovi i moguća unapređenja“ predavanje održala profesorica sa Fakulteta informacijskih tehnologija prof. dr. Emina Junuz.

Prorektor prof. dr. Novaković je prezentirao Strategiju internacionalizacije Univerziteta ”Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prof. dr. Junuz je govorila o modelima priznavanja ispita, načinu računanja ECTS studijskih bodova, te o procesu samoevaluacije i akreditacije u odnosu na ECTS. Radionice ”Ispitni sistem i ocjenjivanje studenata“ i ”Sistem javnih nabavki na UNMO“ održane su u ponedjeljak 23. januara.

Na radionicama su predavanje održale prof. dr. Azra Bajramović i Edna Voloder. Profesorica Bajramović je na radionici govorila o modelima poboljšanja ispitnog sistema i načina ocjenjivanja studenata, dok je u okviru druge radionice Edna Voloder govorila o procesu nabavki za Univerzitet ”Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Radionicu ”Razvoj novih studijskih programa i izrada silabusa“ vodili su generalni sekretar Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru Alim Abazović i prof. dr. Alisa Hadžiabulić. Na radionici su govorili o perspektivi i mogućnostima kreiranja i razvoja novih studijskih programa, te o efikasnoj i kvalitetnoj izradi silabusa za pokretanje novih studijskih programa.

Sa radionicom pod nazivom ”UnIC: Sigurnosni izazovi u visokom obrazovanju“ na kojoj je predavanje održao rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić zaključen je program ‘Dani kvaliteta“ na Univerzitetu ”Džemal Bijedić“ u Mostaru. Održano je ukupno 14 radionica koje su uspješno vodili interni i eksterni sudionici procesa u visokom obrazovanju.

Radionice su održane s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktualnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju suradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju.

Zaključci sa diskusija vođenih tokom radionica će biti iskorišteni kao podloga za planiranje budućih aktivnosti u svrhu unapređenja svih procesa na Univerzitetu ”Džemal Bijedić“ u Mostaru.