Održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu danas je održao sjednicu na kojoj su razmatrali izvještaj ad hoc komisije koju je oformio Medicinski fakultet u Sarajevu u vezi sa diplomom Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a.


unsa

Senat Univerziteta u Sarajevu je na vanrednoj sjednici održanoj 10. novembra 2022. godine od Medicinskog fakulteta u Sarajevu zatražio da formira ad hoc komisiju koja bi još jednom istražila i pregledala dokumentaciju Sebije Izetbegović, zbog određenih nepravilnosti koje je navodno utvrdio.

Na današnjoj sjednici donesen je zaključak da će još jedna komisija, ovaj put ona koju će formirati Univerzitet, provjeriti diplomu o završenom postdiplomskom studiju Izetbegović.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Senat je danas na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a u vezi sa informacijom o stepenu realizacije zaključka Senata iz novembra prošle godine usvojio zaključak u čijem uvodu je konstatovano ad hoc komisija nije u cjelosti ispunila obaveze koje su joj naložene te da nije dostavila univerzitetu sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o položenim ispitima o započetim godinama ili semestrima sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na Medicinskom fakultetu Sarajevo,
  • valjanu ispravu za postupak ekvivalencije jer su Senatu dostavljena samo dva lista na nezvaničnom reciklažnom papiru na kojem je navedeno deset ocjena prema kopiji indeksa iz Zagreba.

– Nismo dobili ni pravilnik o Postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta koji je tad bio na snazi, kazao je rektor Rifat Škrijelj.

Rektor je kazao i da Senat nije dobio ni pisana izjašnjenja:

– Nismo dobili od redovne profesorice na Medicinskom fakultetu UNSA Sebije Izetbegović u svrhu pojašnjenja kojom bi ona ponudila objašnjenje o svojoj akademskoj karijeri.

– Senat je danas usvojio zaključak da mi nemamo ni pisano izjašnjenje na okolnosti provjera vjerodostojnosti o položenim ispitima, dodao je rektor.

Predstavnici univerziteta su danas zaključili da će Senat imenovati Komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru dalje postupanje u ovom predmetu.

Također, paralelno sa ovom procedurom je u toku i donošenje novog pravilnika rada Univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2022. godine.

– Mi ovom postupku pristupamo vrlo oprezno jer svi imaoci diploma, bivši studenti su imenom i prezimenom dužni da ako ih izgubimo tražimo duplikat, poručio je Škrijelj.

Senat je danas nakon iscrpne rasprave glasao za zaključak u omjeru 36 od 44 prisutna člana.

– Idemo do kraja bez da želimo povrijediti bilo čije pravo, najavio je Škrijelj povodom nastavka proces provjera akademske karijere Izetbegović.

Univerzitet će tek nakon usvajanja novog pravilnika moći oduzeti diplome svojim studentima.