Održana radionica o stručnoj praksi na Ekonomskom fakultetu u Mostaru

Radionica „Stručna praksa-priprema studenata za tržište rada“ održana je u četvrtak, 21.12.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.


radionica2

Radionica je imala za cilj predstaviti dosadašnje iskustvo i rezultate stručnih praksi studenata. Ista je organizovana u formi panel sesija gdje su svoja iskustva predstavili i studenti i poslovni partneri koji su do sada pružali mogućnost obavljanja stručne prakse studentima Ekonomskog fakulteta.

Učesnici prve panel sesije bili su: Salko Isić, šef službe za rezidencijalne korisnike, BH Telecom; Elma Kapić, mlađi specijalist za brendiranje i pribavljanje, UNICREDIT BANK; Meliha Gekić Lerić, direktorica Poslovnog inkubatora, INTERA Tehnološki Park i Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK, Mostar. Svi panelisti iznijeli su pozitivna iskustva stručne prakse studenta sa akcentiranjem činjenice da je stručna praksa imala obostrani pozitivan uticaj, i na studente i na privrednike. Kao posebne vještine koje su zapažene kod studenata istaknute su: sposobnosti timskog rada, komunikativnost, proaktivnost, dobro poznavanje rada na računarima i savremenim tehnologijama, te dobro teorijsko predznanje za obavljenje konkretnih zadataka.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Učesnici druge panel seseije bili su bivši studenti Ekonomskog fakulteta, koji su studije završili i po predbolonjskim i po bolonjskim nastavnim planovima i programima, a koji su sada uspješni poslovni ljudi i uposlenici pojedinih preduzeća u kojima su obavljali stučnu praksu. Učesnici drugog panela bili su: Almir Taso, direktor filijale UNION BANK Mostar, Emir Tipura, stručni saradnik u Bosna Sunce Osiguranju  i Anela Zajmović, menadžer za velike korisnike, BH Telecom direkcija Mostar. Panelisti su naglasili da im je odrađena stručna praksa u toku studija značajno poslužila za uspješnije snalaženje i obavljanje konkretnih radnih zadataka. Također su istakli i značajnost teorijskog znanja koji su usvojili na Ekonomskom fakultetu.

Na radionici je zaključeno, a shodno izlaganjima panelista i njihovim preporukama, da stručnu praksu treba  nastaviti usavršavati u različitim poljima ekonomske nauke budući da stručna praksa osigurava studentima usvajanje znanja i kompentencija potrebnih za što konkurentniju poziciju na tržištu rada. Privrednici, poslovni partneri Ekonomskog fakulteta, i nastavnici Ekonomskog fakultata dogovorili su nastavak intezivnije saradnje u domenu stručne prakse studenta sa uključivanjem i malih i srednjih preduzeća u ovaj proces.

Zaključci sa ove radionice, prema riječima dekanese Ekonomskog fakulteta, prof.dr. Azre Bajramović, poslužit će za daljnje unaprjeđenje procesa stručne prakse studenta Ekonomskog fakulteta, te za izmjene nastavnih planova i programa u budućem periodu.

(STUDOMAT.ba)