Odluka Vlade KS: Na ove fakultete UNSA odobren je dodatni upisni rok

Vlada Kantona Sarajevo (KS) jučer je donijela Odluku o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa i integriranog studija u studijskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA).


Foto: DEPO
Foto: DEPO

Dodatni broj studenata biće upisan na Ekonomski fakultet i to na Odsjek za menadžment – 74 kandidata, na Odsjek za menadžment-engleski jezik – 58 kandidata te na Odsjek Visoka poslovna škola – 45 kandidata. Svi novoupisani studenti će biti u statusu redovnih studenata koji troškove studija snose sami.

Na Medicinski fakultet upisat će se 39 kandidata u statusu redovnih samofinansirajućih studenata.

Odobren je dodatni upis i na Filozofski fakultet i to na jednopredmetni studij Engleskog jezika i književnosti također u statusu redovnih samofinansirajućih studenata upisat će se deset kandidata, za isti studij u statusu vanrednih studenata odobren je upis za deset studenata.

Još 30 studenata biće upisano na jednopredmetni studij na Odsjeku za psihologiju u statusu redovnih samofinansirajućih studenata, saopšteno je iz kantonalne Press-službe.

(Oslobođenje)