Novinarska akademija 2017: Javni poziv studentima iz BiH na prijavu na ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva

Javni poziv studentima iz BiH na prijavu na ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva Novinarsku akademiju 2017, u organizaciji BH novinara i uz podršku Ambasade SAD-a u BiH. Rok za prijave je 20. maj 2017.


Novinarska akademija 2017 Javni poziv studentima iz BiH na prijavu na ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije i mlade novinare/ke (do 35 godina starosti) iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva, koju BH novinari organiziraju po peti put.

Ljetni edukativni kamp Novinarske akademije 2017 održava se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i biće organizovan u periodu od 4. do 9. juna u hotelu Vučko na Jahorini.

Tema praktične obuke studenata/ica i mladih novinara/ki je “Izvještavanje o različitostima kao novinarski doprinos jačanju mira, tolerancije i stabilnosti u BiH”, a predavači će biti istaknuti profesori novinarstva i novinarske etike, medijski profesionalci, međunarodni stručnjaci i aktivisti/ce civilnog društva.

Organizator snosi troškove petodnevnog boravka u hotelu Vučko na Jahorini, kao i putne troškove dolaska i odlaska sa Novinarske akademije 2017.

Za pojedinačnu prijavu na Novinarsku akademiju 2017. potrebno je popuniti online formu traženim podacima i kraćim motivacijskim pismom te dostaviti na email adresu: bhnovinari@bhnovinari.ba pisma preporuke od najmanje dvije osobe iz medija i/ili fakulteta, odnosno studija novinarstva i komunikologije ili drugih fakulteta društvenog smjera.

Upitnik i prateću dokumentaciju treba ispuniti/dostaviti najkasnije do 20. maja 2017.

Sve informacije studentima/cama i relevantnim odsjecima o pozivu na ovom linku.

(FPN UNSA)