Nović: Hitno donijeti pravilnik o korištenju akademskih titula

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović apelovao je da članovi Konferencije ministara obrazovanja u BiH podrže donošenje pravilnika o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja.


akademske titule

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović apelovao je da članovi Konferencije ministara obrazovanja u BiH podrže donošenje pravilnika o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja.

akademske tituleNović je uputio apel, imajući u vidu činjenicu da zbog nepostojanja ovog dokumenta nesagledivu štetu trpe studenti čija zvanja nisu jednako prepoznata unutar BiH, a posebno u inostranstvu, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Ministri nadležni za oblast obrazovanja u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Brčko distriktu i svim kantonima obavezali su se da će najkasnije do 15. maja dostaviti konkretne primjedbe i sugestije u vezi sa predloženim tekstom pravilnika, navodi se u saopštenju.

Prijedlog koji je sačinila radna grupa, u kojoj su predstavnici obrazovnih vlasti i akademske zajednice u BiH, trebalo bi nakon dostavljenih primjedbi, da bude finalizovan i upućen Savjetu ministara BiH na konačno odlučivanje.

Ministri su informisani o inicijativi za uvođenje eksterne mature u BiH, čiji bi cilj bio poboljšanje kvalitata obrazovanja i uvođenje evropskih standarda u ovoj oblasti.

Na sjednici je zaključeno da će nadležna ministarstva analizirati inicijativu i do naredne sjednice definisati stavove u vezi sa mogućnostima za uvođenje eksterne mature.

Šef operacija u Delegaciji EU u BiH Holger Šreder informisao je Konferenciju ministara obrazovanja u BiH da će u narednoj godini započeti novi ciklus programiranja projekata EU koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći IPA dva 2014-2020.

(ues.rs.ba/srna)