Novi dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu je Kenan Šljivo

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio je novog dekana, a to je vanredni profesor sa Odsjeka za filozofiju Kenan Šljivo.


img 4492
Foto: Google

U novembru prošle godine izabran je novi dekan Amir Duranović, međutim s obzirom na to da je došlo do proceduralnih grešaka, odlučeno je da postupak bude ponovljen.

Ovaj put najviše glasova (75) za izbor novog dekana imao je kandidat sa Odsjeka za filozofiju Kenan Šljivo.

– Jako sam obradovan povjerenjem kolega i mislim da smo na ovaj način prevladali podjele koje smo imali na fakultetu i mislim da sada Filozofski fakultet ide jednim pozitivnim smjerom, rekao je za Klix.ba Šljivo.

On je najavio da će se fakultet sve više kretati ka jedinstvu i povjerenju.

– Očekuje se jedan novi ambijent, jedinstveniji, da se ide u pravcu razvoja naučno-istraživačkog rada, kazao nam je on.

Kenan Šljivo je diplomirao 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na smjeru filozofija, godine 2011. je stekao naučno zvanje magistra filozofskih nauka na području Teorije spoznaje, a 2016. na istom fakultetu također stiče i naučno zvanje doktor filozofskih nauka.

Za asistenta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu biran je 2008. godine, u zvanje višeg asistenta 2011., a 2016. u zvanje docenta na oblasti Teorija spoznaje.

Registrovan je kao istrazivač u Bosni i Hercegovini (COBISS.BH). Od 2007. godine je član prvog bosansko-hercegovačkog znanstveno-istrazivačkog inkubatora – ZINK, koji je Evropska komisija za FP7 registrirala kao znanstveno-istrazivačku organizaciju. Od 2007. glavni je urednik časopisa SOPHOS – Časopis mladih istraživača / A Young Researchers, Journal koji je indeksiran u tri međunarodne znanstvene baze (USA i Evropa).

Od godine 2007. član je udruženja ACADEMIA ANALITICA – društva za razvoj logike i analitičke filozofije u BiH, član je uredništva časopisa “The logical foresight – A Journal for Logic and Science u čijem su internacionalnom savjetu su svjetski priznati logičari, matematičari i lingvisti (Lotfy Zadeh, Ned Block, John R. Searle, Noam Chomsky, Andrew Schumann, Jan Wolenski i drugi).

U zimskom semestru akademske 2011/12. boravio je u statusu gostujućeg istraživača na Filozofskom fakultetu u Erfurtu (Njemačka) gdje je radio istraživanje pod nazivom Uticaj Humeove analize kauzalnosti na moderne (manipulacionističku, kontrafaktičku, pro babilističku) teorije kauzalnosti.

Objavio je sa područja teorije spoznaje, logike i analitičke filozofije znatan broj naučnih članaka, kao i značajne prijevode sa engleskog i njemačkog jezika. Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova (BiH, Hrvatska, Ukrajina).