Nova pravila za privatne univerzitete: Dolazi li kraj diplomama bez akreditacije?

Pooštravaju se pravila za otvaranje privatnih univerziteta.


diploma kapa

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju po kojima će ubuduće, o osnivanju novih univerziteta umjesto Vlade, odlučivati Skupština TK.

– U nekoliko aspekata će biti unaprijeđeno visoko obrazovanje. Prije svega za osnivanje novih visokoškolskih ustanova saglasnost će davati Skupština TK, koja će biti nadležna i za usvajanje elaborata, pa će cijeli proces će biti transparentniji. Pitanja licenciranja visokoškolskih ustanova se sa Ministarstva, prenose na Vladu. Visokoškolske ustanove koje ostanu bez licence, morat će osigurati sva prava studentima u skladu s ugovorom i zakonom, rekao je danas Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Također, kada su u pitanju novosnovani univerziteti, visokoškolska ustanova, dodaje Omerović, mora podnijeti zahtjev za institucionalnu akreditaciju godinu dana prije nego što izađe prva generacija studenata. Cilj je da se postupak akreditacije okonča prije izdavanja prvih diploma, da bi se otklonile dileme koje se odnose na korištenje izdate diplome prilikom zapošljavanja, obavljanja javne funkcije, nastavka studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi itd.

– Ne želimo doći u situaciju kakvu danas imamo, da neko završi studije, a da visokoškolska ustanova nije akreditovana,  ističe Omerović.

U skladu sa aktima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine period važenja akreditacije smanjuje se sa šest na pet godina. Dodajmo i da će na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK bit će objavljeni svi studijski programi koji su licencirani.

U skladu sa ranijim zaključkom Skupštine TK, izmjenama Zakona o visokom obrazovanju stvara se pravni osnov da visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona, odnosno imaju više od 26 godina, piše Faktor.ba.