Nova plivačka oprema za djecu i mlade sa invaliditetom

Plivački rekviziti, plutače, špagete za plivanje, peraja, osmice, te lopatice za plivanje dio su opreme koju je USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) donirao sarajevskom Plivačkom klubu za osobe sa invaliditetom SPID.


SPID2

Donirani su i šorcevi i majice, te kape za plivanje, a sve sa ciljem da treninge djeci i mladima sa invaliditetom učine kvalitetnijim, obzirom da se radi o specifičnoj populaciji društva, osobama sa različitim vrstama i stepenima invaliditeta.

– Zahvalni smo na svakoj podršci i svima koji prepoznaju važnost jedne ovakve inicijative za djecu i mlade sa invaliditetom. Sportska oprema itekako će nam značiti, ali majice koje smo dobili učinit će djecu jednakom i dati im osjećaj pripadnosti timu,istakao je Amel Kapo, predsjednik PK SPID.

Vrijednost donirane opreme je 5.500 KM, a USAID/PPMG na ovaj način želi osigurati jednake uslove treniranja za sve plivače, osobe sa invaliditetom.

– USAID je ponosan što podržava Plivački klub SPID. Svako dijete u BiH bi trebalo da ima priliku da aktivno učestvuje u svim oblastima života, a naročito u sportu.Poznato je da bavljenje sportom pozitivno utiče na ljude, a još veći značaj ima za djecu sa poteškoćama u razvoju, naglasio je Kent Larson, vršilac dužnosti direktora misije USAID-a u BiH.

Plivački klub SPID Sarajevo je prvi i jedini plivački klub za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji okuplja osobe sa različitim stepenima i vrstama invaliditeta te tipične osobe.

SPID

Klub ima sedamdeset četiri aktivna člana osobe sa invaliditetom iz Živinica, Kladnja, Zenice, Kaknja, Visokog, Gornjeg Vakufa, Istočnog Sarajeva, te svih Općina grada Sarajeva.

USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama godinama pruža podršku aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH, te jača kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, institucija BiH te USAID-ovih implementacijskih partnera za otvarivanje navedenog cilja.

Osobe s invaliditetom marginalizirane su od ranog djetinjstva, a USAID/PPMG u bh. društvu želi kreirati drugačiji pristup i položaj za ovu grupu.

(STUDOMAT.ba)