Uspješni studenti imaju dobro uspostavljene studijske navike. Oni primjenjuju te navike za sve svoje obaveze koje imaju na fakultetu. Pročitajte o svakoj od njih i potrudite se da poradite na razvoju onih navika koje trenutno ne posjedujete.


Uspješni studenti imaju sljedeće navike:

1. Trude se da tokom učenja ne prelaze veliko gradivo u jednom pokušaju – Ako pokušate da učite previše kako biste prešli što više gradiva, u jednom trenutku ćete se umoriti i vaše studiranje neće biti vrlo efikasno. Umjesto toga, razložite dijelove gradiva na cjeline i prelazite ih u kraćim vremenskim periodima. Na taj način će vaše znanje biti potpunije, i bićete u prilici da zapamtite više od onog gradiva koje ste do tada prešli. Kratke pauze će obnoviti vašu mentalnu energiju i bićete spremniji za svaku sljedeću fazu učenja.

2. Imaju tačno određeno vrijeme učenja – Vrijeme učenja je bilo koje vrijeme koje je povezano sa vašim studentskim aktivnostima. To može biti završetak čitanja određenog gradiva, pisanje seminarskog rada, ili spremanje ispita. Napravite raspored utvrđenog vremena za učenje preko cijele sedmice.

3. Uče u isto vrijeme svakog dana – Učenjem u isto vrijeme svakog dana, uspostavlja se rutina koja postaje sastavni dio vašeg života, baš kao što je ručanje i spavanje. Kada otkuca čas tokom dana zakazan za učenje, vi ćete biti i mentalno spremni da započnete taj period učenja.