Nevjerovatna postignuća: Pet primjera primjene 3D printanja u medicini

Oni koji već posjeduju 3D printere pokazali su da je samo mašta granica, jer oni već printaju sve od automobila, pa do sitnih figurica, igračaka i odjevnih predmeta. No, ova tehnologija ima još jednu nevjerovatnu primjenu – a to je medicina. Naučnici su već uspjeli isprintati kožu, dijelove tijela, organe, napredne prostetske udove… a čini se da je ovo tek početak.


Printanje organa za testiranje lijekova

3D printanje bi se jednog dana moglo koristiti za proizvodnju zamjenskih tkiva i organa, ali ova tehnologija također ima potencijal za eksperimentalna testirannja lijekova i vakcina, i to bez pokusa na na živim ljudima i životinjama.

Sa novim mogućnostima, testiranje novih lijekova na živom ljudskom tkivu će omogućiti naučnicima da prate utjecaj određenog lijeka ili vakcine, bez ikakvih negativnih posljedica. Krajnji rezultat može biti značajno poboljšanje u učinkovitosti i isgurnosti lijekova.

Dr. Anthony Atala, direktor Instituta na Wake Forestu i glavni istraživač na jednom od ovakvih projekata, tvrdi da će se tehnologija uskoro koristiti za “predviđanje djelovanja lijekova i testiranje učinkovitost potencijalnih tretmana.”

Vi zapravo testirate ljudsko tkivo. Ovo funkcioniše mnogo bolje od testiranja na životinjama, rekao je.

testiranje