Nagrade rektora dodijeljene najboljim studentima u Mostaru

Najbolji studenti u Mostaru dobili su nagrade.


Jučer je na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana dodjela Nagrade rektora najboljim studentima prvog i drugog ciklusa studija, a u okviru obilježavanja 44. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Advertisements

Prisutnima su se obratili prorektor za naučno-nastavna pitanja, van.prof.dr. Asim Peco i Nj.E. Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te nagrađenim studentima između ostalog poželjeli sreću u budućem radu i karijeri.

Nagrade i prigodne poklone najboljim studentima uručili su prof. dr. Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta i Nj.E. Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U ime nagrađenih studenata, prisutnima se obratila Nađa Hodžić, najbolja studentica univerzitetskog studija Dizajn interijera koja se zahvalila nastavnom i administrativnom osoblju Univerziteta na podršci i motivaciji tokom studija. Istakla je kako iza njihovog uspjeha stoji mnogo truda, odricanja, posvećenosti i ljubavi prema struci, te poručila kako će nastaviti graditi sebe, iskoristiti prilike koje dobiju, ali i stvarati one koje nemaju.

Advertisements

Nagrađeni studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru:

I ciklus

Danijela Zurovac – Agromediteranski fakultet 8,14
Lejla Škaljić – Ekonomski fakultet, 9,03
Selma (Izet) Bambur – Fakultet humanističkih nauka, 9,28
Emin (Šerif) Hajdarević – Fakultet informacijskih tehnologija, 8,70
Ilma (Džemil) Špago – Građevinski fakultet, 9,58
Tarik (Refik) Balić – Mašinski fakultet, 8,71
Sadžida (Šaban) Jelovac – Nastavnički fakultet, 9,44
Aldin (Esad) Jelovac – Pravni fakultet, 9,10
Nađa (Nusret) Hodžić – Univerzitetski studij Dizajn interijera, 9,80
Selma (Huso) Mrndžić – Univerzitetski studij Poslovna informatika, 9,21
Medina (Sead) Pelja – Univerzitetski studij Studij turizma, 9,56
Adi (Semir) Maksumić – Univerzitetski studij Zdravstvena njega, 9,23

II ciklus

Tina (Ivan) Marić – Fakultet humanističkih nauka, 9,53
Dženana (Ismet) Eglenović – Građevinski fakultet, 9,0
Arnel (Enes) Maksumić – Mašinski fakultet, 8,73
Irna (Safet) Peco – Nastavnički fakultet, 9,64
Selma (Jasmin) Veledar – Pravni fakultet, 9,91