Nagrada 500 eura: Konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta ”Pipi danas”

Nagradu čine novčana sredstva u iznosu od 500 eura i nastavak saradnje.


Foto: Envato
Foto: Envato

Udruženje građana Atina raspisuje nagradni konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta “Pippi of today”/”Pipi danas”.

O projektu

Prije dvije godine, na 75. godišnjicu nastanka lika jedne od najpoznatijih i najhrabrijih djevojčica na svijetu, Pipi Duge Čarape, pokrenuta je inicijativa Pippi of today/Pipi danas. Inicijativu je pokrenula međunarodna organizacija Save the Children i kompanija Astrid Lindgren i usmjerila je na djevojčice u pokretu – sve one djevojčice koje su bile prinuđene da napuste svoje domove, i ne samo da se presele u nove gradove, već i u nove zemlje.

One su morale da skupe snagu i hrabrost i da se suoče sa izazovima i pronađu nadu i put ka svjetlijoj budućnosti. Djevojčice u pokretu najbolje otjelotvoruju ključne vrijednosti Pipi Duge Čarape – snagu, velikodušnost, razigranost, kreativnost i hrabrost.

Udruženje građana Atina je organizacija koja je svoj dvadesetogodišnji rad posvetila unapređenju položaja žena i djevojčica, postizanju rodne ravnopravnosti kroz javno zastupanje, izvođenje inovativnih i održivih programa podrške društveno isključenima.

U narednom periodu, Udruženje građana Atina i Save the Children u svom fokusu rada imat će djevojčice u pokretu uzrasta od 15 do 21 godinu kako bi ih osnažili da preuzmu aktivnu ulogu u akcijama i procesima koji se tiču njihovog položaja i ojačali njihovu zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba i ciljeva.

Pored toga što će Udruženje građana Atina direktno raditi sa djevojčicama u pokretu koje jesu Pipi današnjice, aktivnosti projekta usmjerene su i na podizanje svijesti ukupne javnosti o pravima djevojčica u pokretu, sa posebnim osvrtom na pravo na obrazovanje i pristup tržištu rada, kao i na snažnu potrebu da se stvori društvena sredina sa što manje predrasuda, a što više prihvatanja i razumijevanja djevojčica u pokretu.

Projektni zadatak

U cilju daljeg oglašavanja i predstavljanja aktivnosti u okviru projekta, postoji i potreba za izradom njegovog vizuelnog identiteta. Ovaj nagradni konkurs usmjeren je na jedan njegov element – izradu postera kojim se komunicira – vizuelno (ilustracija/grafika/fotografija) i verbalno (slogan) – fenomen djevojčica u pokretu, oslanjajući se na okvire zadate u sekciji “O projektu” ovog konkursa, kao i dodatne izvore u prilogu, prenosi Catbih.ba.

Teme

Snaga, rezilijentnost, razigranost, kreativnost, hrabrost i velikodušnost djevojčica u pokretu.

Ton komunikacije

Afirmativan, snažan, pozivajući, pozitivan, čist, jednostavan i savremen.

Ciljna grupa: Najšira javnost – partnerske organizacije, institucije, privatni sektor, donatori, mediji.

Poster treba da promoviše: Djevojčice u pokretu kao Pipi današnjice sa svojim snagama i izazovima na putu ka boljoj i svjetlijoj budućnosti.

Elementi: Pored vizuelnog i narativnog djela (slogana) koji se vezuje za fenomen djevojčica u pokretu, plakat treba da sadrži i logo globalne inicijative Pippi of Today/Pipi danas, logo Save the Children i Udruženja građana Atina. Poster treba da sadrži elemente koji se lako mogu prilagoditi upotrebi u različitim onine formatima.

Nije neophodno da sadrži vizuelne elemente koji podsjećaju na Pipi Dugu Čarapu i da se tako napravi direktna poveznica sa junakinjom. Poželjnije je da se vizuelno komuniciraju vrijednosti koje junakinja predstavlja, kao i situacije u kojima se djevojčice u pokretu nalaze.

Kompletan konkursni elaborat treba da sadrži:

a) rješenje postera u formatu za štampu
b) rješenje postera optimizovano za web upotrebu
c) tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rješenja (do 300 riječi)
d) ukoliko se za ispis slogana/podteksta koristi neki od dostupnih, nekomercijalnih fontova, treba navesti ime tog fonta u obrazloženju
e) kratak opis/biografija sa kontakt podacima autora/ke.

Propozicije za dostavu rješenja:

Rješenja slati na mail konkurs@atina.org.rs

Uslovi:

Pobjednika/cu konkursa biraju predstavnice organizacije Save the Children u Srbiji, Udruženja građana Atina i učesnice u programima osnaživanja Atine.

Nagradu čine novčana sredstva u iznosu od 500 eura i nastavak saradnje na izradi cjelokupnog vizuelnog identiteta koji će se koristiti u svrhe oglašavanja i promocije projekta Pipi danas koji UG Atina sprovodi u Srbiji. Dalji angažman bio bi plaćen nezavisno od novčane nagrade ostvarene putem konkursa, a u skladu sa dogovorom i aktuelnim tržišnim cijenama usluge.

Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani. Atina i Save the Children zadržavaju pravo da mijenjaju i prilagođavaju izgled materijala, kao i pravo da ne odaberu ni jedan od ponuđenih prijedloga. Kada pošalju materijale, učesnici/e tada prihvataju i uslov da Atina i Save the Children imaju pravo da ga koriste.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu i Facebook stranici Udruženja građana Atina najkasnije do 5. aprila 2022. godine.

Rješenja i priloge treba poslati do 1. aprila 2022. godine isključivo na mail: konkurs@atina.org.rs.