Na konferenciji ministara evropskog područja visokog obrazovanja usvojen “Jerevanski komunike”

Na Konferenciji ministara odgovornih za visoko obrazovanje Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA)/ Bolonjskog procesa i Četvrtom Forumu o Bolonjskim politikama, koji su održani 14. i 15. maja u Jerevanu, Armenija, ministri su usvojili Jerevanski komunike i Izjavu Foruma o Bolonjskim politikama.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

U tekstu Jerevanskog komunikea navedena su još tri važna dokumenta koja su stupila na snagu za cijelo Evropsko područje visokog obrazovanja usvajanjem Komunikea.

To su:

  • Revidirani standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
  • Evropski pristup za osiguranje kvaliteta zajedničkih programa
  • Revidirani Korisnički vodič ECTSa koji postaje službenim dokumentom EHEA

Dokumenti su dostupni ovdje.
Kako se navodi u saopštenju iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina, ministri su takođe primili k znanju i usvojili slijedeće važne dokumente:

  • Izvještaj Istraživačke grupe Evropskog područja visokog obrazovanja o automatskom priznavanju januar 2015
  • Izvještaj 2012-2015 Radne grupe BFUG-a o mobilnosti i internacionalizaciji
  • Revidirani dokument o Bolonjskom procesu: Budućnost Evropskog područja visokog obrazovanja
  • Evropski pristup zajedničkim programima (Izvještaj)

Ovi dokumenti su dostupni na oficijelnoj web stranici EHEA  i na zvaničnoj stranici Konferencije.

(STUDOMAT.ba)