MUNJA Kurs: Kako uspješno aplicirati na studijske i obrazovne programe vani?

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju posebno dizanirani kurs za bh. studente i mlade koji ima za cilj osposobiti učesnike sa vještinama i znanjem koji su potrebni da bi uspješno aplicirali na različite međunarodne obrazovne programe, kao i programe stipendiranja, kao i one koji se fokusiraju na profesionalno usavršavanje.


munja kurs3

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju posebno dizanirani kurs za bh. studente i mlade koji ima za cilj osposobiti učesnike sa vještinama i znanjem koji su potrebni da bi uspješno aplicirali na različite međunarodne obrazovne programe, kao i programe stipendiranja, kao i one koji se fokusiraju na profesionalno usavršavanje.

munja kurs3Kurs će pružiti uvid u tajne pisanja dobrog CV-ja za takve programe, trikove korisne za pisanje uspješnog motivacionog pisma, pristupanja prvom intervjuu, kao i važnost svih dodatnih aktivnosti potrebnih kako bi se kandidat izdvojio iz mase sličnih profila aplikanata. Kraj kursa će ponuditi konkretne programe, kao i kontakt osobe kojima se zainteresovani mogu javiti ukoliko odluče da apliciraju na jedan od istih.

Teme:

  • Važnost vannastavnih aktivnosti, volontiranja i prakse
  • Kako pronaći i izabrati adekvatan program
  • Trikovi pri pisanju motivacionog pisma i CV-a
  • Simulacija intervjua
  • Konkretni primjeri (summer schools, leadership programs, fellowships)
  • Kako pronaći stipendije?

Voditeljica:

Asja Kratović je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine te zvanje Magistra međunarodnih odnosa i evropskih studija na Centralnom evropskom univerzitetu u Budimpešti, Mađarska, 2010. godine. Posljednjih šest godina, Asja je radila u nevladinom i privatnom sektoru, kao i u Odjelu za civilno društo i mlade pri Uredu Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH/Delegacija Evropske unije u BiH. U toku godine sa svojim timom radila je na inicijativi Generacija BiH za Evropu koja je za cilj imala kreirati zajedničku viziju mladih iz svih dijelova BiH u četiri sektora koja podliježu reformama u procesu na putu evropskih integracija. Proteklih godinu dana provela je na profesionalnom usavršavanju iz sfere nevladinog menadžmenta kao stipendista Atlas Corps programa, u sklopu kojeg je radila kao direktorica za projekte pri GeorgiaForward organizaciji u Atlanti, Georgia, USA. Svoj interes za nevladin sektor i sektor mladih izgradila je kroz rad u najvećoj međunarodnoj organizaciji vođenoj u potpunosti od strane mladih, AIESEC, gdje je zajedno sa svojim timom vodila više od 150 članova. Asja je također alumni/stipendista programa The Fund for American Studies, kao i Hansen Summer Institute.

Prijave poslati na: munja@munja.ba sa naznakom: KURS APLICIRANJA sa svojim podacima (ime i prezime, datum rođenja, mobitel, e-mail).

Krajnji rok za prijavu: 06.05.2013. do 13:00h.

Troškovi: Cijena kursa je: 36,00 KM (moguće platiti u dvije rate), a za članove Munja inkubatora 32,00 KM. U cijenu je uračunato: pohađanje programa, radni materijal, mentorska podrška, certifikat po završenom kursu i dodatni korisni kontakti i informacije.

Trajanje: Kurs se realizira u 5 dijelova: srijedom od 18:00 do 19:30. počevši sa 08.05.2013.

Mjesto: Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo, Ferhadija 28 (ulaz do Guinness Puba).

Učesnici: 15-20 mladih osoba (od 18 do 30 godina) koji žele da steknu vještine kako da efektno i uspješno apliciraju na mnogobrojne međunarodne obrazovne programe.

Facebook event: Munja kurs: Kako uspješno aplicirati na studijske i obrazovne programe vani?

(STUDOMAT.ba)