Mozgalica za studente sa “oštrim okom”: Koja od donjih linija je nastavak gornje linije?

Prva ili druga? Šta mislite?


Rješenje:

f3f0105e46a7d8cb1a91d52361.jpg

Možeš li riješiti i ove mozgalice?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.